22.9.07

make tea


2 comments:

Rhys Wynne said...

Rhaid i mi gael cwpan fel yna!

I must have a cup like that!

Flo Fflach said...

hoffwn i cwpan fel yna! ond sa i'n gwybod ble dw i'n gallu brynu un!
I don't know wher to buy one! This was in a cafe in London!